ОҢТҮСТІКТІҢ ЖАСТАРЫ

129 рет оқылды, 0 пікір жазылды, 26 09 2017 12:57

ОҚО жастар саясаты мәселелері басқармасының басшысы Балмаржан Нарбекова:

Елбасы Н.Әбішұлы 2025 жылдан бастап, латын әліпбиін қолданысқа енгізу керектігін айтты. Бүгінгі компьютер заманында интернет жүйесінде үстемдік ететін латын әліпбиі екендігін мойындауымыз керек. Латынға көшкенімізде ұтатын тұстарымыз бар. Ол:

Біріншіден, тіл тазалығы мәселесі. Тіліміздегі қазіргі жат дыбыстарды таңбалайтын әріптерді қысқартып, сол арқылы қазақ тілінің табиғи таза қалпын сақтауға мүмкіндік аламыз.

Екіншіден, қазақ тілін оқытқан уақытта басы артық таңбаларға қатысты емле, ережелердің қысқаратыны белгілі. Ол мектептен бастап барлық оқу орындарында оқыту үрдісін жеңілдетеді. Уақыт та, қаржы да үнемделеді.

Үшіншіден, латын әліпбиіне көшу – қазақ тілінің халықаралық дәрежеге шығуына жол ашады. Қазақ тіліне компьютерлік жаңа технологиялар арқылы халықаралық ақпарат кеңістігіне кірігуге тиімді жолдар ашылады.

Төртіншіден, түбі бір түркі дүниесі, негізінен, латынды қолданады. Біздерге олармен рухани, мәдени, ғылыми, экономикалық қарым-қатынасты, тығыз байланысты күшейтуіміз керек. Ол да табиғи іс екендігін айтқымыз келеді.

ОҚО жастар орталығының директоры Береке Дүйсебеков:

Қазақ елі тәуелсіздік алғанына жиырма алтыншы жылға аяқ басты. Бүгінгі жастар еліміздің өркендегенін, жылдан-жылға дамып келе жатқандығын көріп отыр. Олар азат рухта тәрбиеленіп, өздерінің бай тарихына мақтана алатындай сезімде бой түзеуде. Сондықтан, біздің ойымызша, отаршылдық санада емес, тәуелсіздік рухтағы қазіргі қазақ жастары ұлтын сүйетін патриоттық сезімде қалыптасып келеді.

Біз жастар латын әліпбиіне көше отырып, өркениетті елдердің қатарына қосылып, тіліміздегі дыбыстық жүйелерді нақ анықтап, қазақ тілінің жазылуы мен дыбысталу кезінде сөздер қолданысындағы артық кірме сөздерден арыламыз деп сеніммен айта аламыз.

ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ КӨШУ- БІЗ ЖАСТАР ҮШІН, БОЛАШАҚ ЕЛІМІЗ ҮШІН ӘЛДЕҚАЙДА МАҢЫЗДЫРАҚ!

 

ОКОЛО МИЛИИОННАЯ МОЛОДЕЖЬ ЮГА ПОДДЕРЖИВАЕТ ПЕРЕХОД НА ЛАТИНИЦУ!

Балмаржан Нарбекова руководитель управления по вопросам молодежной политики ЮКО:

Мы молодежь Южно-Казахстанской области, как будущее поколение духовного возрождения, принимая во внимания, что в первую очередь нам нужно изучить латинские буквы, единодушно поддерживаем начало перехода на латинский алфавит.

В статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» сказали, что к 2025 году нужно начать внедрения к использованию латинского алфавита. Всем известно, что в нынешнем компьютерном веке, в интернет-системе доминирует латинский алфавит. Мы переходя к латинскому алфавиту, во-первых, решим вопрос о чистоте языка.

В настоящее время мы можем сократить алфавитные буквы звуков на используемом нами языке и таким образом сохраним естественность казахского языка.

Также, при изучении казахского языка ясно, что орфография и правила будут уменьшены. Это упростит процесс обучения во всех школах, и даст возможность экономии времени и финансов.

Береке Дуйсебеков директор областного молодежного ресурсного центра ЮКО:

Переход к латинскому алфавиту не только сохранит чистоту языка, мы верим, что это даст возможность достичь казахскому языку быть на международном уровне. Казахский язык получит много эффективных возможностей вступить в международную информационную систему, через новые компьютерные технологии.

Также переход будет выгодным в укреплении тесных связей в духовных, культурных, научных и экономических отношениях с родственно тюркским миром.

Сегодня Казахстан вступил в двадцать шестой год Независимости. Мы, молодежь, свидетельствуем о процветании нашей страны и ее развитии из года в год. Мы растем и развиваемся гордясь нашей историей, пробуждая в себе патриотизм.

Be the first to comment on "ОҢТҮСТІКТІҢ ЖАСТАРЫ"

Пікір қалдыру

Your email address will not be published.