ӘЛЕУМЕТТІК-ЕҢБЕКТІК ҚАТЫНАСТАРДЫҢ РЕТТЕЛУІ

1 739 рет оқылды, 101 пікір жазылды, 26 09 2017 12:47

Қазақстанның әлемнің бәсекеге қабілетті елу елінің қатарына қосылуына ұмтылуы адамдық потенциалға қатысты мәселелерді ғылыми жағынан терең зерттеуді, оның ішінде еңбек қатынастарының және еңбекпен қамту мәселелерін болашақта дамытуға ерекше назар бөлуді қажет етеді. Бұл арада қоғамдағы экономикалық және саяси өзгерістерге өз ықпалын тигізетін, сол аядағы процестерге тікелей қатысты әлеуметтік- еңбек аясы ерекше орын алады.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» атты бағдарламалық мақаласында еңбек адамның еңсесін көтеретіндігі жөнінде аталы сөздер айтып, әркімнің еңбек етуіне жағдай жасау мәселесі тиянақталып, Үкіметке осы міндетті орындау үшін 20 тапсырма бергені белгілі. Елбасының тапсырмасын орындау барысында өмірге келген «Жұмыспен қамтудың жол картасы — 2020» бағдарламасының халық үшін берер жақсылығы өлшеусіз. Еңбек адамына мұндай жағдай әлемді қаржылық дағдарыс шарпып тұрған сәтте ешбір елде жасалынған емес. Бұл жөнінде талай биік мінбелерден аузы дуалы азаматтар және шетел сарап­шылары сан мәрте айтты. Жұмыс­пен қамту бағытында ешбір елде мұндай бағдарлама қабылдаған емес. Еңбек адамына жасалынған қамқорлықты пайдалана білу маңызды.

Қазіргі таңда экономикадағы күрделенген жағдайға байланысты еңбектік қатынастарға деген назардың жоғарылауы салдарынан, әлемдік қаржы-экономикалық дағдарыс көптеген елдерде еңбектік қатынастағы мәселелерді және әлеуметтік шиеленісті туындатты.

Қазақстанда еңбек қатынастардың үлгісі бүгінде еңбек нарығындағы капиталдың үстемдігімен сипатталады. Қоғамда қызметкерлерге деген өрескел қатынас үстемдік құрып тұр, жұмыс беруші еңбек шартының талаптарын өз пайдасына жеңіл алмастыра алады. Ұжымдық келісімдер барлық жұмыскерлердің тек төрттен бірін қамтиды. Олардың жұмыстан айырылуға деген қорқынышы, бұл өз кезегінде жұмыс берушінің өз шарттарын орындатуына мүмкіндік береді.

Жұмысшылардың құқығын қорғауға бағытталған кәсіподақтардың рөлі төмен деңгейінде, болмаса формальді түрде ғана бар немесе мүлдем жоқ, бұл шағын және орта бизнестің сипатында. Еңбек құқықтарын қорғау аймағындағы зерттеулерге сәйкес жұмысшылардың 20%-ға жуығы кәсіподақ көмегіне жүгінеді, бұл анығында азаматтардың еңбек дауларының шешілуіне көмек беруіне деген  сенімсіздігімен түсіндіріледі.

Ал еңбек қатынастарын реттеудің еуропалық үлгісі еңбек қатынастарының икемділігін қамтамасыз ету және адам капиталын қалыптастыруға бағытталған, сонымен қатар еңбек нарығындағы тәуекелділіктің сейілуі. Бұл жұмыстан айырылу немесе қысқаруға байланысты түрлі өтемақы қарастыратын әлеуметтік қорғаудың негізгі жүйесі құрылуының арқасында қол жеткізілді. Бұл тұжырымдама әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік диалог тетіктерін белсенді пайдалану арқылы жүзеге асырылады.

Әлеуметтік және еңбек қатынастары кез — келген қоғамның экономикалық  қарым-қатынасының тұрақты іргетасы. «Әлеуметтік-еңбек қатынасы»термині ғылымдық айналымға енгені жақында ғана. Оған дейін экономикалық әдебиетте «еңбекпен басқару» ұғымы кең етек алды, оның астарында әлеуметтік-еңбектік басқару жатты.

Еңбек қатынастарымен жұмысшының өзінің және отбасының жеке тұтынуымен тікелей байланысты. Осы жолмен әлеуметтік-еңбектік қатынас маңызды әлеуметтік аспектілерді қамтып, еңбек процессі кезіндегі қатынастармен сәйкес келмеді, мысалы, жұмысшылардың әлеуметтік қорғалу жүйесі және т.с.с. Еңбек қатынастарына жұмысшылар, түрлі әлеуметтік-кәсіптік қызметкерлер тобы, менеджерлер, сонымен қатар жалдамалы ұйымдық персонал жатады. Әлеуметтік-еңбектік қатынасқа жұмыс берушілер, кәсіподақтар, мемлекеттік және муниципалды билік өкілдері, кәсіподақтар бірлестігі және басқада тұлғалардың бірлестігі қалайда осы қатынастардың реттелуіне қатысады.

Осылайша, әлеуметтік-еңбектік қатынастың реттелуі – бұл әлеуметтік-еңбектік сферадағы басқару элементі. Ол жұмыспен қамтылу және жұмыссыздықтан қорғау, әділетті еңбекақы және кірістердің қалыптасуына, әлеуметтік серіктестік формасының қалыптасуына бағытталған.

Әлеуметтік-еңбектік қатынастар еңбектік өмірдің сапасын реттеу мақсатында дамиды және пайда болады.

Әлеуметтік-еңбектік қатынастар анализі әдетте үш бағытқа алып келеді: Субьект, тип, пән.

Әлеуметтік-еңбектік қатынас субьекттері индивидум және әлеуметтік топтар болып табылады.

Жалдамалы жұмысшы — бұл мемлекет немесе қоғамдық ұйыммен, кәсіпорын өкілімен еңбек шартына бекітетін адам.

Жұмыс беруші — бұл жұмыс орындалуы үшін бір немесе бірнеше жұмысшыны жалдайтын тұлға.

Кәсіптік одақ жалдамалы жұмысшылардың экономикалық қызығушылығын қорғау немесе белгілі бір қызмет саласындағы еркін тұлғаларды қорғау үшін құрылады. Кәсіподақтың маңызды бағыттарының бірі-жұмыспен қамту және еңбек ақы болып табылады.

Мемлекет әлеуметтік-еңбектік қатынастардағы субьект ретінде экономикалық нарықтық жағдайда  келесі негізде болады: заң шығарушы, ұйымдар мен азаматтардың құқығын қорғаушы, жұмыс беруші, делдал, еңбек дауларында арбитр.

Әлеуметтік-еңбектік қатынастағы субьектердің арасындағы өзара байланыс түрлі жағдайда туындайды: жұмысшы-жұмысшы, жұмысшы-жұмыс бреуші, кәсіподақ-жұмыс беруші, жұмыс беруші-мемлекет, жұмысшы-мемлекет және т.б. [1]

Әлеуметтік-еңбектік қатынастардың обьекттері мақсаты олардың қызметіндегі әртүрлі этаптарындағы адамдардың қол созып отырған мақсаттарына қарай анықталады.

Адам өмірінің 3 маңызды сатысын бөліп қарастырады:

-Туылғаннан оқуын аяқтағанға дейін;

-Еңбектік және отбасылық  тұрғыда;

-Еңбектік қызметтен кейінгі кезең.

Бірінші кезеңде әлеуметтік-еңбектік қатынас кәсіптік оқудағы мәселемен байланысты. Екінші-жалдаудағы қатынастар және жұмыстан босату, шарттары мен еңбекақы негіз болады. Үшінші-орталық мәселе болып зейнетақымен қамтамасыз ету саналады.

Көптеген деңгейде әлеуметтік-еңбектік қатынаста мәселенің екі бөлігімен: жұмысбастылық; ұйым және еңбекақы. Біріншісі- адамдардың  бар құралдармен қамтамасыз етілуі және жеке кабілеттердің жүзеге асырылуын анықтайды. Екінші блок-еңбек шартымен байланысты, өндірістік ұжымның өзара қатынасымен сипатталатын еңбек күшінің жұмсалуы, адам дамуы мүмкіндіктерінің еңбек үрдісінде қалыптасады.

Әлеуметтік-еңбектік қатынас типтері еңбек қызметі үрдісінде психологиялық, этикалық, құқықтық формалардың өзара қатынасымен сипатталады. [2]

Әлеуметтік-еңбектік қатынастың келесі түрлері ажыратылады:

Патернализм-фирма деңгейіндегі реттеу нысаны.

Серіктестік– қызметкерлер (қызметкерлердің өкілдері), жұмыс берушілер (жұмыс берушілердің өкілдері), мемлекеттік органдар арасындағы еңбек қатынастарын реттеу және тікелей солармен байланысты басқа  қарым-қатынас мәселелері бойынша олардың мүдделерін келістіруін қамтамасыз етуге бағытталған өзара қарым-қатынас жүйесі.

Ынтымақтастық-түрлі әлеуметтік топтардың қатар бейбіт өмір сүруі.

Субсидиарлық- мемлекеттік және беймемлекеттік құрылымдардың әлеуметтік сектордағы өзара іс-қимылын заң шығару жолымен реттеу

Дискриминация-нәсілдік, этникалық, жыныстық, жастық т.б белгілеріне немесе субмәдени топ мүшесі болғанына қарай азаматтарды құқығынан айырып, мүмкіндіктерін шектеу процесі.

Конфликт – әлеуметтік-еңбектік қатынастардағы екі немесе одан көп тараптардың арасында келісімнің жоқтығы, қарама-қайшылығы. Еңбектік конфликт мынадай түрлермен сипатталады: еңбектік талас-тартыстар, көтерілістер, локауттар.[3]

Конфликттің шығу себептеріне байланысты конфликт 3 түрге бөлінеді:

Алғашқы-мақсаттық конфликт. Бұл жағдайда конфликтке түсушілер белгілі бір объекттің болашақта орналасу  жағдайын екі жақты көреді.

Екінші-конфликтке түсуші жақтардың көзқарастарының, идеялары мен ойларының сәйкес келмеуі.

Үшінші-сезімдік конфликт. Бұл конфликт қатысушылардың арасындағы жеке тұлға ретіндегі өзара сезімдік және эмоциялық қарым-қатынас негізінде пайда болады.

Ұйым ішіндегі конфликттің бес сатысын бөліп қарастыруға болады: тұлғаішілік, тұлғааралық, топішілік, топаралық, ұйымішілік.

Конфликтті шешу жолдары: күш, билік, ымыраға келу, ынтымақтастық, үшінші күштің араласуы т.б. болуы мүмкін.

Ұйым ішіндегі конфликттерді шешу үшін конфликттің қарқындылығын төмендетуге бағытталған мынадай құрылымдық әдістер кеңінен қолданылады:

—   басшының өзінің билігін қолдануы арқылы жүзеге асырылатын әдіс (бұйрық, директива және т.б.);

—   ұйымдардың конфликтке қатысушы бөлімдерін «ажырату» (ресурстары, мақсаттары бойынша ажырату және т.б.);

—   ұйымдардың бір-біріне тәуелділігін азайту;

—   конфликтке түсуші бөлімшелер үшін арнайы интеграциялық механизмнің пайдаланылуымен байланысты (ортақ орынбасар, куратор немесе координатор, т.б.);

—   әр түрлі бөлімшелерді байланыстыру мен оларға ортақ тапсырма немесе жұмыс берумен байланысты (еңбек бөлімі мен еңбек ақының және кадрлер бөлімінің қызметкерлерді дамыту бөліміне бірігуі).

Конфликттік жағдай басшылықтың қадағалауында болатын болса, бұл функционалдық конфликт деп аталады. Функционалдық конфликттер жиналыстарда, кеңестерде, конференцияларда, іскерлік дауларда және т.б. жерлерде туындауы мүмкін.

Ал егер де конфликттік жағдай басшылық қадағалауынан тыс болатын болса, бұл конфликт дисфункционалдық сипат алады. Дисфункционалдық конфликт қызметкерлердің жеке қанағаттандырылуының, топтық ынтымақтастықтың тиімділігінің төмендеуіне, жаулық қарым-қатынастардың пайда болуына алып келеді.

Жалпы аталып өтілген конфликттік жағдайлар қызметкердің жеке стресстік  жағдайына байланысты туындайды.  “Стресс”- соңғы уақыттағы ең танымал сөзге айналды. Стресс – бұл қоршаған ортаның жағымсыз өзгерістеріне жауап ретінде адамның ерекшеленбеген қорғаныш реакциясы.

Жұмыс орнындағы стресс жоғары деңдейдегі талаптар мен төмен деңгейдегі қадағалаудан туындауы мүмкін.

Стрессті басқарудың ұйымдастырушылық және жеке әдістері бар.  Ұйымдастырушылық әдістерге қызметкерлерге арналған емдеу-сауықтыру бағдарламалары, жұмыс ортасының өзгертілуі және т.б. әдістер кіреді. Ал жеке әдістерге психологиялық (стрессі бар ортасын ортасын өзгерту немесе ортасының өзгеруі үшін өзінің мінез-құлқын өзгерту)және физиологиялық(стресспен күресу үшін физикалық жағдайды жақсарту) әдістерді жатқызады.[4]

Қоғамымыздың дамығандығының негізгі көрінісі әлеуметтік-еңбектік қатынастардағы тең мүмкіндіктердің болуы болып табылады. Әлеуметтік-еңбектік қатынастардағы мүмкіндіктердің теңдігі ҚР Конституциясындағы еңбек кодексінде заңмен бекітілген

 

крымсобаки

101 Comments on "ӘЛЕУМЕТТІК-ЕҢБЕКТІК ҚАТЫНАСТАРДЫҢ РЕТТЕЛУІ"

 1. wow cialis delivery cheap overnight cialis cialis commercial bathtubs 20 mg cialis cost rite aid cialis comprar valencia only here cialis 20 mg farmacia sper cialis

 2. cheap 50 mg cialis acheter cialis france cialis erfahrungsberichte cialis effekt cialis for sale from china cialis delivered canada buy cialis real

 3. I enjoy you because of all of your labor on this website. Betty loves working on investigation and it’s obvious why. Most of us know all regarding the compelling mode you deliver helpful tips through this web blog and in addition cause response from some others on the theme while our own simple princess has been understanding a whole lot. Take advantage of the remaining portion of the year. You’re performing a brilliant job.

  http://www.zvodretiluret.com/

 4. Hiya, I’m really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossips and internet and this is really frustrating. A good website with exciting content, this is what I need. Thank you for keeping this site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

  http://www.zvodretiluret.com/

 5. Im thankful for the blog. Really Great.

  http://www.rotuloslevante.com/

 6. «I just could not go away your site before suggesting that I really enjoyed the standard information a person provide on your visitors? Is going to be again continuously in order to inspect new posts»

  http://indochinapost.com/dich-vu-chuyen-phat-nhanh-tai-lieu-buu-pham-tu-ha-noi-di-lao/

 7. I really like and appreciate your article post.Really thank you! Will read on…

  https://www.youtube.com/watch?v=LydvSqWqwlM

 8. Im grateful for the blog.Really looking forward to read more. Awesome.

  http://cctvsystemsrilanka.com/camera_packages.php

 9. Thank you ever so for you post. Much obliged.

  https://www.youtube.com/watch?v=1tJsmL8GqYs

 10. Say, you got a nice article.Thanks Again. Much obliged.

  http://jianjy.blogspot.com

 11. «Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, great blog!»

  http://www.isabellaspassion.com.au/sexy-little-things/sets

 12. I truly appreciate this blog article.Much thanks again. Really Great.

  https://www.youtube.com/watch?v=MJu64iK58kk

 13. Awesome blog article. Really Great.

  https://www.youtube.com/watch?v=NdDfPK-AA2k

 14. Great, thanks for sharing this article.Much thanks again.

  https://carpetcleanerrental.hatenadiary.com/entry/2018/08/21/040339

 15. I think this is a real great blog post. Will read on…

  https://forums.adobe.com/people/lynnefreitas094

 16. Thanks so much for the post.Really looking forward to read more. Will read on…

  https://www.youtube.com/watch?v=I0-vOB4qmhw

 17. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet smart so I’m not 100 sure. Any tips or advice would be greatly appreciated. Appreciate it

  https://myrealplanb.wordpress.com/

 18. «Thanks so much for the blog post.Really looking forward to read more. Really Cool.»

  lookforyourselfnow.blogspot.com

 19. I loved your post.Thanks Again. Want more.

  https://www.secretarrangement.co.uk/

 20. «It is in point of fact a nice and helpful piece of information. I’m satisfied that you just shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.»

  http://www.clenbuterolsteroids.com/

 21. A round of applause for your article.Really looking forward to read more. Cool.

  https://drive.google.com/file/d/1xF33ktEEblVZlxdgp9HXowMuvrUqGORK/view

 22. Best interest. Thanks

 23. Me gusta tu pagina.

 24. An article that has made me think carefully. I appreciate it. (Enseignes et lettres)

 25. I cannot thank you enough for the blog.Much thanks again.

  https://www.pmdsextoys.com//bdsm-videos-bondage-xxx-porn

 26. Thank you, I’ve recently been searching for info about this subject for ages and yours is the greatest I’ve discovered so far. But, what about the bottom line? Are you sure about the source?

  http://fun88so.com/

 27. hello there and thank you for your info – I’ve definitely picked up something new from right here. I did however expertise several technical points using this website, since I experienced to reload the site a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my email and could look out for a lot more of your respective interesting content. Make sure you update this again soon..

  http://luatphapcacuoc.com/

 28. Thanks a lot for the post.Really thank you! Will read on…

  http://bit.ly/2CD4yar

 29. I simply had to say thanks yet again. I am not sure the things that I might have handled in the absence of the tips shared by you directly on such situation. It had been an absolute frightful concern in my opinion, however , taking note of your specialised manner you handled that took me to leap for contentment. I’m just happy for your assistance and then trust you recognize what a great job you’re undertaking educating the mediocre ones all through a blog. Probably you’ve never met any of us.

  http://thegioibet.net/

 30. Very informative blog.Really thank you! Will read on…

  https://www.onlinepokerroomrankings.com/bwin-poker.php/

 31. Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and all. Nevertheless imagine if you added some great photos or video clips to give your posts more, „pop“! Your content is excellent but with pics and clips, this blog could undeniably be one of the very best in its field. Very good blog!

  http://luatchoitaichinh.info/

 32. Excellent blog here! Also your website loads up fast! Whathost are you using? Can I get your affiliate link to your host?I wish my website loaded up as quickly as yours lol

  http://tonghopnhacai.net/

 33. can i buy sildenafil in hong kongsildenafil genericwas bewirkt sildenafil im körper[url=http://www.viagrarow.com]buy viagra 100mgonline[/url]

  https://nhacaicasino.net/

 34. It’s amazing. thank you

  nhacaivip.net

 35. Hello there, I found your web site by means of Google at the same time assearching for a comparable subject, your sitecame up, it looks good. I have bookmarked it in my google bookmarks.Hi there, simply was alert to your blog through Google, and found that it’s truly informative.I’m gonna be careful for brussels. I’ll be grateful should you continue this in future.Numerous folks will probably be benefited out of yourwriting. Cheers!

  http://chuyengiacacuoc.info/

 36. Outstanding post however I was wondering if you could write a litte more on this subject?I’d be very thankful if you could elaborate a little bit further.Bless you!

  http://188bets.info/

 37. Im thankful for the article.Really thank you! Keep writing.

  https://www.melatoninacomprarnobrasil.com/

 38. Thank you for the good writeup. It in fact was aamusement account it. Look advanced to more added agreeable from you!By the way, how could we communicate?

  http://kynangcobac.info/

 39. Thank you for every other informative site. The place else may just I am getting that type of info written in such a perfectmethod? I have a venture that I am just now running on, and I have been at the glance out forsuch info.

  http://choicacuoc.info/

 40. You made some good points there. I checked on the web tolearn more about the issue and found most people will go along with your views on thisweb site.

  http://laymangbanh.com/

 41. Wonderful items from you, man. I’ve take into account your stuff prior to and you’resimply too magnificent. I really like what you have got righthere, certainly like what you are stating and the best way wherein you assert it.You’re making it enjoyable and you still take care of to stay it wise. I can not wait to learn far more from you. This is really a terrific website.

  http://choivietlott.com/

 42. Looking forward to reading more. Great blog article.Much thanks again. Really Cool.

  http://www.farming2015mods.com/category/farming-simulator-19-mods/

 43. I needed to thank you for this excellent read!! I absolutely enjoyed every little bit of it.I have you book-marked to check out new stuff you post…

  http://nhacai12bet.net/

 44. I think this is a real great blog post.Really thank you! Awesome.

  http://eastcoastfrenchbulldogs.com/

 45. Im thankful for the article post.Thanks Again. Want more.

  https://thebizqube.com/

 46. Thanks so much for the article.Thanks Again. Awesome.

  https://hdmovieshome.com/movies/thor-ragnarok/

 47. I wanted to post you one little word to thank you the moment again on your breathtaking principles you’ve shown here. It is certainly incredibly generous with people like you giving publicly what a number of us could have offered as an ebook in order to make some profit on their own, specifically seeing that you might well have tried it in the event you desired. The solutions in addition served like the fantastic way to know that other individuals have a similar zeal just as my personal own to find out many more when it comes to this condition. Certainly there are several more enjoyable periods up front for individuals that look over your website.
  air jordan 13

 48. I am only commenting to make you be aware of what a helpful experience our child obtained reading yuor web blog. She came to find a wide variety of details, including what it is like to possess an excellent giving heart to make others without hassle completely grasp specific tortuous subject areas. You actually exceeded my expectations. Many thanks for showing the useful, trusted, edifying and even cool guidance on the topic to Emily.
  christian louboutin shoes

 49. I am only writing to let you know of the outstanding encounter my princess obtained going through your web page. She came to understand a wide variety of pieces, most notably what it is like to possess a wonderful teaching character to make a number of people without hassle fully grasp some impossible matters. You actually surpassed my expectations. Thanks for providing these informative, trustworthy, informative and fun tips about your topic to Jane.
  longchamp bags

 50. I am only writing to make you know what a fantastic discovery my cousin’s princess had using your blog. She even learned so many things, which include how it is like to possess a very effective coaching heart to make certain people without hassle know precisely specific extremely tough topics. You truly exceeded people’s expectations. Thank you for providing those powerful, safe, revealing and in addition cool tips about your topic to Mary.
  michael kors outlet online

 51. Thanks a lot for giving everyone remarkably terrific opportunity to read articles and blog posts from this web site. It is often very pleasant and also full of amusement for me personally and my office mates to search your blog at least three times per week to see the latest tips you have. And definitely, I am certainly amazed for the unique tricks you give. Some 1 areas on this page are indeed the most effective we have all ever had.
  hermes belt

 52. I wish to show my appreciation to this writer for bailing me out of such a crisis. Because of looking out throughout the the net and obtaining ways which were not pleasant, I believed my entire life was gone. Being alive without the solutions to the problems you have resolved through this report is a crucial case, as well as the ones that might have in a wrong way damaged my career if I had not discovered your blog. Your own personal skills and kindness in maneuvering every part was precious. I don’t know what I would’ve done if I had not discovered such a subject like this. I am able to at this moment look ahead to my future. Thank you so much for your skilled and sensible help. I won’t be reluctant to refer your site to any individual who requires care on this area.
  adidas nmd

 53. Thanks for any other wonderful post. The place else may anybody get that typeof info in such a perfect manner of writing? I’ve a presentation next week, andI’m on the search for such info.

  http://luatphapcacuoc.com/

 54. Muchos Gracias for your article post. Want more.

  http://cryptocurrencyexperts.org/

 55. I intended to post you the little bit of remark to help thank you very much the moment again with your beautiful solutions you have provided in this article. This has been simply surprisingly open-handed with you to supply publicly all a lot of people could have marketed as an electronic book in order to make some bucks on their own, and in particular now that you could have tried it in case you considered necessary. Those tips as well served to become fantastic way to be certain that most people have the identical zeal the same as my own to see whole lot more related to this issue. I think there are lots of more pleasant times in the future for individuals that view your site.
  cheap basketball shoes

 56. Major thankies for the blog article. Much obliged.

  http://www.seobengaluru.com/

 57. I always emailed this webpage post page to all my friends, since if liketo read it next my friends will too.

  http://cadotoancau.com/

 58. Thank you for all of the effort on this site. My niece takes pleasure in getting into internet research and it is obvious why. My spouse and i know all concerning the lively means you render advantageous ideas through your website and attract participation from the others on the situation and our girl is actually becoming educated so much. Have fun with the rest of the year. You’re the one carrying out a brilliant job.
  cheap jordans

 59. I am glad for commenting to let you understand what a beneficial experience our child found reading your web site. She even learned several things, which include how it is like to possess an awesome giving heart to have other individuals with no trouble understand selected problematic topics. You really did more than readers’ expected results. Thanks for showing these important, safe, edifying as well as unique guidance on the topic to Emily.
  kyrie 3

 60. Really appreciate you sharing this blog post.Really thank you! Want more.

  http://casinobingogw8.recmydream.com/questions-to-consider-about-essential-criteria-of-gambling

 61. I am only commenting to make you know what a great experience our daughter gained reading through your webblog. She realized a good number of details, most notably how it is like to possess a very effective coaching heart to make most people easily know precisely a number of hard to do topics. You actually exceeded people’s desires. Thank you for giving these practical, trusted, educational and even unique thoughts on your topic to Ethel.
  longchamp

 62. I precisely needed to say thanks once again. I do not know the things that I would’ve accomplished without the points documented by you directly on such subject. This has been a traumatic condition in my opinion, but considering a well-written tactic you managed it made me to jump for gladness. Extremely thankful for your advice and thus hope that you recognize what a powerful job you’re getting into educating many others all through a web site. Most probably you haven’t got to know all of us.
  chrome hearts online

 63. Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this write-up andalso the rest of the website is very good.

  http://cadotoancau.com/

 64. I happen to be writing to make you be aware of what a brilliant encounter my cousin’s girl went through viewing your web site. She noticed plenty of things, most notably what it’s like to possess a great giving style to have the others easily master specific very confusing subject areas. You really did more than our desires. Thank you for showing such useful, healthy, educational and even cool thoughts on the topic to Lizeth.
  yeezy 500

 65. I wish to express some thanks to the writer for rescuing me from this type of trouble. As a result of surfing throughout the world-wide-web and meeting strategies which are not helpful, I believed my life was over. Living without the answers to the issues you’ve fixed all through your entire short article is a crucial case, as well as the ones which might have adversely affected my career if I had not encountered your web page. Your main capability and kindness in taking care of almost everything was very useful. I’m not sure what I would’ve done if I had not come across such a solution like this. I’m able to at this time look forward to my future. Thanks very much for this high quality and sensible help. I won’t think twice to endorse your blog post to anyone who would need counselling about this topic.
  yeezy boost 350 v2

 66. I wish to express thanks to the writer for bailing me out of this particular issue. As a result of checking throughout the the web and finding ideas which are not productive, I assumed my entire life was over. Living without the solutions to the issues you have fixed as a result of your main review is a serious case, and ones that could have badly affected my entire career if I hadn’t encountered the blog. The expertise and kindness in dealing with every item was tremendous. I don’t know what I would have done if I had not come upon such a thing like this. I am able to at this time relish my future. Thanks for your time very much for the professional and results-oriented guide. I will not be reluctant to endorse your web site to any individual who will need tips on this area.
  yeezy boost 350 v2

 67. A lot of thanks for your own efforts on this web site. My mom really loves carrying out investigation and it’s simple to grasp why. My partner and i hear all concerning the powerful form you present valuable thoughts through this blog and therefore welcome participation from other people on that theme plus our own daughter is without question studying a lot of things. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You are always conducting a wonderful job.
  adidas ultra boost 3.0

 68. I’m also commenting to make you understand of the outstanding discovery my princess experienced reading through your site. She mastered lots of pieces, not to mention how it is like to possess an amazing giving mood to have many others smoothly completely grasp various tortuous things. You really surpassed her desires. Thanks for presenting such good, dependable, informative and unique tips about that topic to Julie.
  ysl handbags

 69. I wish to show appreciation to this writer just for rescuing me from this type of instance. As a result of scouting through the internet and coming across ways that were not productive, I thought my life was gone. Living devoid of the approaches to the issues you have fixed through this report is a serious case, and the kind which may have badly damaged my career if I had not encountered your blog. That understanding and kindness in taking care of almost everything was priceless. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t come across such a subject like this. I’m able to at this time look forward to my future. Thanks a lot very much for the specialized and amazing help. I will not be reluctant to endorse the sites to anyone who should receive guidelines about this matter.
  air yeezy

 70. My spouse and i ended up being absolutely joyous when Raymond managed to finish off his inquiry through your ideas he discovered out of the web pages. It’s not at all simplistic to simply happen to be releasing methods that many many others may have been making money from. We take into account we’ve got the writer to thank for this. These illustrations you made, the straightforward website navigation, the relationships you will give support to create — it’s got everything awesome, and it is assisting our son and our family feel that that issue is excellent, and that’s incredibly essential. Many thanks for the whole thing!
  crazy explosive

 71. My wife and i have been quite comfortable Albert could finish off his inquiry from the precious recommendations he discovered while using the site. It’s not at all simplistic to just always be giving away points that most people may have been trying to sell. And now we grasp we need you to be grateful to because of that. All the illustrations you have made, the simple web site navigation, the friendships you can make it possible to promote — it’s many overwhelming, and it is letting our son in addition to us imagine that the situation is interesting, and that’s particularly serious. Many thanks for the whole thing!
  converse outlet store

 72. I intended to compose you the very small word in order to thank you very much as before about the amazing methods you’ve provided here. It was so open-handed of people like you to give extensively all a lot of people would’ve offered for sale as an e book in order to make some money on their own, precisely considering the fact that you might have tried it in the event you considered necessary. These guidelines likewise served to be a easy way to fully grasp that most people have the identical passion similar to my personal own to figure out somewhat more concerning this matter. I’m certain there are a lot more fun moments up front for people who look over your blog.
  lacoste outlet

 73. This is one awesome blog post.Much thanks again. Will read on…

  https://www.youtube.com/watch?v=qhXCQaQVvDQ

 74. I would like to show my love for your kind-heartedness for individuals who absolutely need help on the concept. Your real commitment to getting the message throughout ended up being astonishingly important and has regularly empowered folks just like me to achieve their desired goals. Your useful advice indicates a lot to me and a whole lot more to my office workers. With thanks; from all of us.
  http://www.kobeshoes.uk

 75. I am so grateful for your article post.Really looking forward to read more. Want more.

  https://sites.google.com/view/adam-and-eve-coupons/

 76. I am also commenting to let you be aware of of the magnificent encounter our daughter experienced using yuor web blog. She figured out numerous things, with the inclusion of what it’s like to possess a marvelous coaching character to let many more completely know a number of problematic topics. You actually surpassed readers’ expected results. Thanks for delivering the helpful, dependable, explanatory and unique tips about your topic to Julie.
  nike sneakers

 77. Needed to create you one tiny remark to help say thank you over again for all the marvelous tips you’ve contributed on this site. This has been quite tremendously open-handed with you to make unhampered what exactly a few people could have offered as an ebook in order to make some cash for their own end, principally considering that you might have tried it in the event you decided. Those ideas likewise served to become good way to fully grasp the rest have similar desire the same as my very own to see significantly more with reference to this issue. I’m sure there are a lot more fun times ahead for individuals that read your site.
  yeezy

 78. Thanks a lot for providing individuals with an extremely terrific chance to read articles and blog posts from this website. It really is very useful and as well , packed with a lot of fun for me personally and my office mates to visit your web site nearly 3 times every week to see the newest tips you have got. And indeed, I’m just actually fascinated for the magnificent knowledge served by you. Selected 2 facts in this post are truly the most impressive we’ve had.
  adidas tubular x

 79. I together with my pals were found to be taking note of the good ideas on your web page then at once I had a horrible suspicion I never thanked the website owner for them. The young boys happened to be totally very interested to learn them and have without a doubt been tapping into those things. Thank you for really being quite thoughtful as well as for choosing some amazing themes millions of individuals are really wanting to be informed on. My very own sincere apologies for not saying thanks to you earlier.
  golden goose outlet

 80. Thank you a lot for giving everyone an extraordinarily special opportunity to read in detail from this website. It is always very good and also packed with fun for me personally and my office acquaintances to search your blog on the least 3 times weekly to find out the latest guidance you will have. And definitely, we’re at all times contented with your very good pointers served by you. Selected two ideas in this article are clearly the very best we have all ever had.
  michael jordan shoes

 81. I really liked your post.Much thanks again.

  http://www.protraininghub.com/

 82. Thank you so much for giving everyone an extraordinarily breathtaking possiblity to check tips from this web site. It is usually so lovely and packed with a lot of fun for me personally and my office peers to search the blog particularly thrice every week to see the latest guides you will have. And of course, I am usually fascinated considering the stunning ideas you serve. Selected 3 facts in this article are completely the most effective we have all had.
  golden goose

 83. Really informative blog article.Much thanks again. Really Great.

  https://twynedocs.com/wp-content/uploads/the-mountains-are-calling-and-i-must-go-quote.jpg

 84. Thanks so much for the blog.Really looking forward to read more. Really Cool.

  https://www.youtube.com/watch?v=8ZWvCvedGcQ

 85. Im grateful for the article.Really thank you! Really Cool.

  https://wikicommon.org/wiki/Bond_And_Vacate_Cleaning_-_Some_Useful_Tips

 86. Thank you for your article post.Really thank you!

  http://www.cmolink.com/search/B00ZIMLBQW-hanger-clips

 87. When someone writes an article he/she keeps the plan of a user in his/her mind that how a user can be aware ofit. So that’s why this article is perfect. Thanks!

  http://fun88nhacai.net/

 88. My wife and i felt quite peaceful that Emmanuel managed to finish off his analysis from your ideas he received in your web site. It’s not at all simplistic just to be making a gift of procedures which usually men and women might have been trying to sell. Therefore we grasp we have got you to thank because of that. Most of the illustrations you made, the simple web site menu, the friendships you assist to promote — it is mostly excellent, and it’s aiding our son and us feel that the matter is amusing, which is certainly incredibly indispensable. Many thanks for everything!
  reebok shoes

 89. Great, thanks for sharing this post. Fantastic.

  https://varmepumperoslo.no

 90. Thanks for sharing, this is a fantastic article post.Really looking forward to read more. Really Great.

  https://www.ask.com/web?q=pro+chef+kitchen/B00OICE9FI+glass+cleaner

 91. Thank you for your article post.Thanks Again. Will read on…

  https://www.youtube.com/watch?v=wjOK_clJCnM

 92. I think this is a real great post.Much thanks again. Want more.

  https://www.youtube.com/watch?v=dpmnNDan8_Y

 93. I really liked your blog post. Really Cool.

  https://donaldtrumpjackpot.com/

 94. I value the post.Really looking forward to read more. Awesome.

  https://www.youtube.com/watch?v=_AQXJjI-_cw

 95. I truly appreciate this blog.Really thank you! Really Cool.

  https://travelleague.net/

Пікір қалдыру

Your email address will not be published.